Nabídka

  • Poradenství a konzultace
  • Projekt – koncept, osazovací plán, vizualizace
  • Realizace
  • Dodání rostlinného materiálu
  • Obnova zahrad
  • Údržba